Illustration: Mimi Gustafsson

SKOLARBETE

Denna uppgift gick ut på att gestalta ett av FNs globala mål i en viss konststil i Adobe Illustrator. Jag blev tilldelad att gestalta FNs första globala mål: Ingen fattigdom och valde att illustrera det i stilen Art Deco då det skapade en spännande kontrast. Idén bakom postern kommer från en tunnel i Art Deco-stil i Antwerpen, Belgien för att illustrera hur fattigdomen finns i skuggorna i tunneln och pengarna finns i överflöd på toppen av trapporna. Att pengarna svävar ner till det barnet ska symbolisera en mer utjämning i samhället för att motverka fattigdomen.
Back to Top