Print screen från spelet. Illustrationer: Mimi Gustafsson (sol och vatten av okänd)

SKOLARBETE

Isbjörnsspelet var ett pararbete som gjordes i kursen Kreativ programmering. Det är ett två-persons-spel där spelarna är varsin isbjörn som får poäng genom att fånga sälar och förlorar poäng av morötterna och att hamna i vattnet.
Uppgiften gick ut på att använda sig av HTML, CSS och flera JavaScript-bibliotek (p5.dom, p5.play).
Pararbete tillsammans med Emelie Lundgren.
Back to Top